Ochrona przed hałasem dla miast, gmin, handlu i przemysłu

Nowo osiedla budowane są coraz bliżej istniejących źródeł hałasu. Za pomocą ekranów akustycznych hałas ten można w znacznym stopniu ograniczać. W przypadku niektórych nowych terenów zabudowy wystarczające są wały akustyczne usypywane z istniejącej gleby. W obszarach posiadających wystarczającą przestrzeń montażową jako wytrzymała ściana bez głębokiego fundamentu odpowiednia jest tzw. Steilwall. Na obszarach miejskich potrzebne są natomiast wąskie systemy z głębokimi fundamentami. Wszystkie systemy z Rau.de mogą być obsadzane roślinami. Obsadzanie roślinami przynosi korzyści ekologiczne, ale także ułatwia konserwację i obniża koszty. Istnieje wiele możliwych wariantów ekranów akustycznych. Istnieją różne rodzaje ścian i wałów oraz różne materiały, które można łączyć według indywidualnych potrzeb.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner