RAU Rock Extensiv protihluková stěna -konstrukční výška do 10 metrů

Zabere minimálně místa

U tenké RAU ROCK EXTENSIV protihlukové stěny se na místo instalace dopraví předmontovaný prvek a zapustí se jako běžný dřevěný nebo hliníkový prvek do stávajících ocelových nosníků. Povrch prvků se neliší od ostatních variant. Pouze vodorovné spoje jsou viditelné.

Tento model umožňuje minimální konstrukční šířku 16 centimetrů, a proto je velmi všestranně použitelný. I kombinace s jinými stěnami jsou kdykoliv možné.

Dieses Modell ermöglicht eine Mindestbaubreite von 25 Zentimetern und ist somit enorm vielseitig einsetzbar. Auch Kombinationen mit anderen Wänden sind jederzeit möglich.

Menu
Cookie consent by Real Cookie Banner