RAU Rock Extensiv

Dzięki smukłej ścianie akustycznej RAU ROCK EXTENSIV wstępnie zmontowany element jest transportowany na miejsce użytkowania i osadzony w istniejących stalowych dźwigarach jak standardowy element drewniany lub aluminiowy. Powierzchni elementów nie da się odróżnić od jednego z pozostałych wariantów. Różnica jest wyraźna tylko w przypadku poziomych połączeń poziomych.
Ten model umożliwia minimalną szerokość 13 centymetrów i dlatego jest niezwykle wszechstronny. W każdej chwili możliwe są również kombinacje z innymi ścianami.

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner