Bullerplank RAU R1 Extensiv – bygghöjd upp till 10 meter

Litet platsbehov

Korgtvärsnittet på RAU R1 EXTENSIV är en smal, lodrät fyrkant. De typiska korgkomponenterna monteras över ett djupfundament bestående av dubbla T-ramar och ramrör, fylls och förses med växter.

Denna modell är den perfekta lösningen för byggbredder från 40 centimeter. Om kronan är över 6 meter går det att bygga in ett extra växtlighetsplan i planket.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner