Rock Extensiv

Bau einer RAU Rock Extensiv Lärmschutzwand in Dortmund
Bau einer RAU Rock Extensiv Lärmschutzwand in Dortmund
Rau Rock Extensiv
Bau einer RAU-Rock-Extensiv- und Aluminiumlärmschutzwand in Hamburg
Bau einer RAU-Rock-Extensiv- und Aluminiumlärmschutzwand in Hamburg
RAU R3 Steilwall auf begrünter Böschung
RAU R3 Steilwall auf begrünter Böschung
RAU R3 Extensiv
RAU R3 Extensiv
Bepflanzter R3 Steilwall von RAU in Pinneberg
Bepflanzter R3 Steilwall von RAU in Pinneberg
Begrünte Lärmschutzwand auf einem Erdwall - RAU
Begrünte Lärmschutzwand auf einem Erdwall - RAU
Teilweise transparente Lärmschutzwand in Dortmund - RAU
Teilweise transparente Lärmschutzwand in Dortmund - RAU
Bau einer RAU Rock Extensiv Lärmschutzwand in Dortmund

RAU Rock Extensiv-bullerdämpande väggen är praktisk och uppförs på ett kick på högtrafikerade gator eller vägar med olika bullerkällor som skydd mot motorbuller och andra oljud från bostadsområden. I miljöer där hus i princip är uppförda i direkt anslutning till större gator finns det oftast ingen plats över för en bullerdämpande vägg. Av den anledningen säljer vi det här praktiska och ekologiska systemet av bullerdämpande väggar med en minsta bredd på endast 130 millimeter. De enskilda delarna kan transporteras till monteringsplatsen i förmonterat skick och enkelt byggas upp med hjälp av ett fastsättningssystem. Det enda som man behöver förbereda är sockeldelen med djup förankring.

Från utsidan är det knappt möjligt att göra någon åtskillnad mellan RAU Rocks yta och bredare uppställningsväggars ytor. Precis som med andra bullerdämpande väggar ur vårt sortiment kan man låta klätterväxter slingra sig upp längs med gallret på utsidan och ge den bullerdämpande väggens yta en matt grön look mot gatorna.

Meny