Rock Extensiv

Bau einer RAU Rock Extensiv Lärmschutzwand in Dortmund
Bau einer RAU Rock Extensiv Lärmschutzwand in Dortmund
Rau Rock Extensiv
Bau einer RAU-Rock-Extensiv- und Aluminiumlärmschutzwand in Hamburg
Bau einer RAU-Rock-Extensiv- und Aluminiumlärmschutzwand in Hamburg
RAU R3 Steilwall auf begrünter Böschung
RAU R3 Steilwall auf begrünter Böschung
RAU R3 Extensiv
RAU R3 Extensiv
Bepflanzter R3 Steilwall von RAU in Pinneberg
Bepflanzter R3 Steilwall von RAU in Pinneberg
Begrünte Lärmschutzwand auf einem Erdwall - RAU
Begrünte Lärmschutzwand auf einem Erdwall - RAU
Teilweise transparente Lärmschutzwand in Dortmund - RAU
Teilweise transparente Lärmschutzwand in Dortmund - RAU
Bau einer RAU Rock Extensiv Lärmschutzwand in Dortmund

Protihluková stěna RAU Rock Extensiv je praktická a postavená během okamžiku na frekventovaných silnicích a jiných zdrojích hluku, aby se hluky motorů a jiné zvuky nedostaly do obytné oblasti. Tam, kde jsou domy téměř přímo na větších ulicích, obvykle není prostor pro hlukovou bariéru. Proto vám nabízíme tento pragmatický a ekologický systém protihlukové stěny s minimální šířkou pouhých 130 milimetrů. Jednotlivé prvky mohou být na místě stavby předmontovány a sestaveny s minimálním úsilím pomocí nástrčného systému. Musí být připraven pouze podstavcový prvek s hlubokým základem.

Z vnější strany lze povrch RAU Rock jen stěží odlišit od širších stěnových příček. Stejně jako u ostatních protihlukových bariér z našeho portfolia mohou podél vnější mřížky růst popínavé rostliny a poskytovat oblasti okolo protihlukové bariéry svěží zeleň.

Menu