RAU R3 Extensivt bullerplank – bygghöjd upp till 12 meter

Optimalt förhållande mellan kostnad och nytta

Den lättmonterade, oerhört stabila korgen består bara av bärprofiler, vertikalstag och yttermattor. Den levereras utan besvärligt fundament och kan därmed installeras på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Samtlig vibrationsfast mark passar bra för fyllningen.

Med bullerplanket RAU R3 EXTENSIV kan du själv skapa kurvor på små utrymmen, över höjdskillnader eller fyllningar utan större ansträngning. Även avvikelser från regelprofilen (en trapets med 60 centimeter kronbredd och 10 % stigning på båda sidor) kan tillverkas utan större kostnadsökningar.

GDPR-Cookie-samtycke med Real Cookie Banner