Alpin

I likhet med RAU R3 Extensiv-bullerdämpande vägg finns det även en stålkorg inuti RAU Alpin-bullerdämpande vägg för motorvägar och gator eller vägar. Den här väggen som står på betongsocklar och har ett bärlager av återvunnet material står mycket stabilt och har en fast stomme som når upp till 12 meter i höjdled. Den monolitiska kärnan av sand som man har fyllt den invändiga stålstommen med sörjer för optimal ljuddämpning.

Kring den stödjande stommen placeras en stålkorg på de här ljuddämpande väggarna för motorvägar som kan fyllas med sten enligt önskemål: Du har att välja mellan granit, makadam och lavastenar. Du har dessutom möjlighet att anpassa stenarnas färger till den omgivande miljön så att den bullerdämpande väggen smälter in i miljön på ett harmoniskt sätt. Man kan också komplettera det naturliga stenutförandet genom att låta klätterväxter slingra sig upp utmed gallret.

Tack vare den bullerdämpande väggen Alpins robusta konstruktion och hårda kärna av sten kan man njuta av en rejäl ljudreducering på den andra sidan. Även i det här fallet anpassar våra arkitekter planeringen för den dämpande väggen till de lokala förhållandena.

GDPR-Cookie-samtycke med Real Cookie Banner