Bullerdämpning för städer, kommuner, näringslivet och industrier

Områden med nya byggnader uppförs allt närmare befintliga bullerkällor. Med hjälp av bullerdämpande väggar kan man reducera bullret i avsevärd utsträckning. I vissa områden med nyuppförda byggnader räcker det med att fylla bullerdämpande murar med befintlig jord. För områden med tillräckligt mycket uppställningsyta är det lämpligt att uppföra en brant mur som en mycket bärkraftig vägg utan djup förankring. I stadsområden behöver man däremot använda sig av smala system med djup förankring. Alla system från Rau.de kan täckas med gröna växter. Genom att täcka med gröna växter får man å ena sidan ekologiska fördelar, men även skötseln underlättas samtidigt som man får ner kostnaderna. På området bullerdämpande väggar finns det flera alternativ. Exempelvis finns det olika vägg- och murtyper liksom olika material som går att kombinera utifrån enskilda önskemål.

GDPR-Cookie-samtycke med Real Cookie Banner