Zaščita pred hrupom za mesta, občino, trgovino in industrijo

Vedno bližje obstoječim virom hrupa se gradijo nova razvojna območja. S pomočjo protihrupnih ograj se lahko ta hrup znatno zmanjša. Za nekatera nova razvojna območja zadostuje postavitev protihrupnih ograj na obstoječih tleh. Za območja z dovolj prostora za namestitev je kot težka stena brez globokega temelja primerna strma stena. V mestnih območjih pa so potrebni ozki sistemi z globokimi temelji. Vse sisteme iz Rau.de je mogoče ozeleniti.

Po eni strani ozelenitev ponuja ekološke prednosti, hkrati pa olajša vzdrževanje in prihrani stroške. Ob protihrupnih ograjah je veliko možnih različic. Obstajajo različne vrste ograj in nasipov ter različni materiali, ki jih lahko kombiniramo po posameznih željah.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner