Vihreä melusuoja

Katujen vihreä melusuoja: ekologinen, kestäviä ja helppohoitoinen

Vihreistä melusuojaseinistä on monenlaista hyötyä: Ne eivät ole vain ekologisia ja kestäviä, vaan ne sopeutuvat myös hyvin maiseman kokonaiskuvaan. Siinä missä betoniseinät vaikuttavat paljailta ja luotaan työntäviltä, katujen viheriöitetyt melusuojaseinät näyttäytyvät luonnollisina elementteinä, jotka suojaavat melulta ja ääniltä ja integroituvat huomaamattomasti ympäristöön.

Asuinalueet ja luontoalueet, jotka ovat valtateiden tai moottoriteiden varrella, ovat yleensä altistuneet kovalle melulle. Saksan ympäristöviraston tekemien kyselyjen perusteella voidaan todeta, että lukuisat asukkaat kärsivät moottoriajoneuvojen äänien aiheuttamasta jatkuvasta melusta. Sen vuoksi moottoriteiden ja suurempien katujen melusuojaseinät ovat tärkeä keino parantaa asukkaiden sekä samalla eliöiden elämänlaatua luonnossa.

Miksi pystyttää RAUin vihreä äänimeluseinä kaduille ja moottoriteille?

Erilaisilla toimenpiteillä kuten avoporallisen eli kuiskausasfaltin tai äänisuojamuurien avulla voidaan melua vähentää pysyvästi vaikeimmista kohdista. Juuri vihreät melusuojaseinät tarjoavat ominaisuuksiensa puolesta erityisiä etuja: Ne ovat kestäviä ja ekologisia, koska ne tarjoavat paikalliselle eläimistölle tilaa vetäytyä suojaan ja pesiä.

Jokainen melusuojarakenne tarjoaa yksilöllisiä mahdollisuuksia maaperä, reitit ja saatavilla olevat paikat huomioiden. Joustavalla järjestelmän ja vahvan kokemuksen perusteella voimme reagoida eri seikkoihin täydellisesti ja sovittaa melusuojaprojektimme niiden mukaan. Rakennusmateriaalimme tuovat myös monia etuja mukanaan:

>modulaariset rakennuselementit kaiken kokoisten projektien toteuttamiseen lyhyellä ajalla

>ekologinen rakennustapa, painopisteen kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys

> vankat rakenteet ja pitkäikäiset materiaalit

> eri malleja, jotka sopeutuvat ihanteellisesti paikallisiin olosuhteisiin

> räätälöity viherrakentaminen toiveittesi mukaisesti

> laatutakuu kaikille käytetyille materiaaleille

Insinöörimme tutkivat kaiken tarkasti projektiasi varten: Paikka, sijainti, seinän kulkulinja ja korkeus Autamme sinua lisäksi laatimaan tarvittaessa kilpailuja, tekemään suunnitelmia ja antamaan melusuojalausuntoja. Samantekevää, minkä melusuojajärjestelmän valitset: Annamme käyttöösi kokemuksemme, tietotaitomme ja kitkattoman rakentamistapamme.

Mitä ovat vihreät äänisuojaseinät katujen ja moottoriteiden varrella?

Moottoriteiden viheriöidyissä RAU-äänisuojaseinissä yhdistyy ympäristötietoinen rakentaminen, tekninen tietotaito ja puhutteleva muotoilu. Arkkitehtimme suunnittelevat eri perustuotteista kestäviä ja viheriöityjä melusuojaseiniä vastaamaan jokaista vaatimusta.

Paljon melua syntyy ennen kaikkea liikenteestä moottoriteiden, junareittien ja maanteiden läheisyydessä. Usein ne johtavat suoraan asuinalueiden tai suojelua kaipaavien luonnon alueiden ohitse. Modernien ja ekologisten melusuojaseinien avulla RAU voi toimittaa tehokkaan melu- ja äänisuojan, joka sopii ympäristöön ja jonka istutukset eivät tarjoa vain optisia efektejä.

Kaikki yrityksemme RAU melusuojajärjestelmät ovat 100 % ekologisia ja vähentävät istutusten ansiosta hienopölyn määrää ja ovat erittäin absorboivia. Moottoriteiden viheriöidyt melusuojaseinät ovat miltei hoito- ja huoltovapaita. Kaikki äänisuojajärjestelmät voidaan pystyttää modulaarisesti, edullisesti ja kestävästi ja niitä on helppo yhdistellä. UV-turvalliset materiaalit vastaavat korkeasta korroosionkestävyydestä.

Mitä mahdollisuuksia on pystyttää viheriöity melusuoja kadun tai tien varrelle?

Suuren eri levyisten, kokoisten ja eri toimintoja vastaamaan suunnitellun katujen ja moottoriteiden melusuojaseinävalikoiman ansiosta RAU tarjoaa räätälöidyt ratkaisut vastaamaan tarpeitasi ja ympäristösi vaatimuksia.

Yleismalli: RAU R3 Extensiv -melusuojaseinä – helppo ja nopea asentaa, vankka

RAU R3 Extensiv -melusuojaseinät on helppo pystyttää jopa 12 metrin korkeudelle. Nämä moottoriteitä ja katuja varten suunnitellut vakaat, puolisuunnikkaanmuotoiset äänisuojaseinät koostuvat massiivisesta teräskorista, joka koostuu puolestaan kannatinprofiilista, pystysuorista tangoista ja ulkomatoista. Modulaarisen rakennejärjestelmänsä ansiosta melusuojaseinän R3 teräskori on helppo koota asennuksen yhteydessä. Melusuojapengermän ulkosivut on varustettu ritilällä, joita pitkin köynnökset voivat kasvaa. Melusuojaseinä R3 voidaan täyttää kaikenlaisella materiaalilla kuten hiekalla, soralla tai RC-rakennusmateriaaleilla, joilta vaaditaan juoksevuutta ja tiivistyskykyä.

Alarakenne koostuu yksinkertaisesta puhtaasta sorakerroksesta. Pystyttäminen mutkaisille, korkeudeltaan vaihteleville tai epätasaisille teille ei ole ongelmallista. Aina sen mukaan, kuinka paljon tilaa on käytettävissä, kadun melua estävä äänieriste voi olla ilman suurta lisävaivannäköä kapeampi tai leveämpi (kruunuleveys välillä 60 ja 80 cm).

Tämä katujen ja moottoriteiden varteen pystytettävä melusuoja on erittäin absorboiva, joten sen takana olevat asuinalueet tai luonnonalueet ovat rauhaisia paikkoja. Arkkitehtimme ottavat huomioon ympäristön asettamat yksilölliset vaatimukset samoin kuin melusuojaseinän integroimisen ympäristöön.

RAU R3 -melusuojaseinän edut yhdellä katsauksella:

>tarjoaa korkeimmat äänisuoja-arvot väliltä 55 dB – 68 dB

>paras äänisuoja katumelua vastaan vähintään 800 kg/m2:n massan ansiosta

>valtavan pitkä elinikä, todistettu kaikkien rakenneosia suhteen

>markkinoiden paras hinta-suorituskykysuhde

>vastaa kestävän kehityksen vaatimuksia ja kuitenkin edullinen

Luonnollisesti kiveä: RAU Alpin -melusuojaseinä – tehokas melusuojaseinä

Kuten RAU R3 Extensiv -melusuojaseinässä katuja ja moottoriteitä varten suunnitelluissa Rau Alpin – melusuojaseinissä on myös teräskori sisällä. Tämä takaa betonijalustan sekä kierrätysmateriaalista valmistetun kannatinkerroksen ansiosta varman paikallaan pysyvyyden sekä vankan jopa 12 metriä korkean rungon. Monoliittinen hiekkakeerna, jolla teräsrungon sisäosa on täytetty, vastaa optimaalisesta äänisuojasta.

Kannatinrungon ympärille asetetaan näiden moottoriteiden melusuojaseinien yhteydessä teräskori, jonka voi täyttää toivomuksen mukaan kivillä. Valinnaisesti käytetään graniittia, soraa tai laavakiviä. Tällöin kivien värin voi sovittaa ympäristöön siten, että melusuojaseinä integroidaan harmonisesti ympäristöön. Luonnollista kivimuotoilua voidaan täydentää ritilässä kasvavilla köynnöskasveilla.

Alpin-melusuojaseinän vakaa rakenne ja kiinteä hiekkakeerna takaavat optimaalisen äänisuojan toiselta puolelta. Arkkitehtimme sovittavat myös tässä yhteydessä piirustuksen vastaamaan paikallisia olosuhteita.

RAU Alpin -melusuojaseinän kaikki edut yhdellä katsauksella:

>korkeimmat äänisuoja-arvot

>helppo viheriöittää

>luonnollinen optiikka luonnonkivestä valmistettujen kivikorien ansiosta

>monoliittinen, täysin saumaton hiekkakeerna

>voidaan yhdistää ongelmitta muihin katujen ja moottoriteiden RAU-äänisuojaseiniin.

Nopea, kapea, vihreä: RAU Rock Extensiv -melusuojaseinä

Käytännöllinen ja salamannopeasti pystytetty RAU Rock Extensiv -melusuojaseinä suojaa asuinalueilta moottorien aiheuttamalta ja muista syistä syntyneeltä melulta. Siellä, missä talot on melkein rakennettu suoraan isojen katujen varrelle, ei tavallisesti ole tilaa melusuojapengermälle. Sen vuoksi tarjoamme sinulle tätä käytännöllistä ja ekologista melusuojaseinäjärjestelmää, jonka minimileveys on vain 130 mm. Yksittäiset elementit voidaan toimittaa esiasennettuina käyttöpaikalle ja asentaa liitosjärjestelmän avulla helposti. Ainostaan jalkaelementti perustoineen pitää valmistella erikseen.

Ulkoapäin RAU Rock tuskin erottuu leveämmistä väliseinistä. Samalla tavalla kuin muissakin portfoliomme melusuojaseinissä köynnöskasvit voivat kasvaa ulkoritilää pitkin ja tehdä näin kadunpuoleisesta seinästä vihreän.

Arkkitehtimme testaavat etukäteen optimaalista melusuojaa varten, onko yhdistelmä muiden melusuojaseinäjärjestelmien kanssa mielekästä.

Innovaatiota melusuojauksessa: RAU aurinkosähkö-meluseinäsuojan kaksinkertaiset edut

Yrityksemme haluaa aina olla melusuojauksessa askeleen muita edellä ja kulkea uusia polkuja pitkin. Kaksi kertaa ekologisempaa on nimittäin, kun vihreä melusuoja ja uudistettavat energiat yhdistetään – ja tämän mahdollistaa RAU.

Yhdessä aurinkoenergiapuolen yhteistyökumppaniemme kanssa pystyimme toteuttamaan vallankumouksellisen idean: Miksi ei käytettäisi melusuojaseiniä virran tuottamiseen? Näin valmistettiin maailman ensimmäinen vihreä melusuojaseinä aurinkosähköteknologialla Baijeriin – rakentajana RAU. Tämän avulla on tuotettu jo 10 vuotta virtaa ja happea sekä sidottu hienopöly ja CO2 toisiinsa.

Perusrungon toimivaksi osoittautunut RAU R3 -rakenne mahdollistaa aurinkosähkölaitteiston yhdistämisen perusrunkoon.

Ole ovela – valitse RAU

Melusuojaseinällä on tänään selvästi useampiakin tehtäviä kuin vain toimia äänieristeenä. Kaikkien rakennusprojektien yhteydessä – asuintalosta katuihin – on nykyään huomioitava melusuoja. Moottoriteiden tai korkeataajuisten katujen melusuojaseinämät läpäisevät maisemat, rajoittavat näkökenttää ja luovat esteitä. Vihreiden melusuojaseinien avulla voidaan yhdistää äänisuojaseinä ja luonnollinen optiikka. Näin saavutamme miellyttävän rauhan ja kasveilla reunustetun tunnelman – ja tämä 100 % ekologisesti.

Voit luottaa kykyymme ja kokemuksiimme, kun kyseessä on moottoriteiden viheriöidyt melusuojaseinät. Neuvomme, suunnittelemme projektin ja vastaamme suunnitelmien tehokkaasta toteutumisesta toivomustesi mukaisesti.

GDPR-evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla