Ochrana proti hluku měst, obcí, obchodu a průmyslu

Nové obytné oblasti se staví stále blíže ke stávajícím zdrojům hluku. Pomocí hlukových bariér lze tento hluk výrazně snížit. Pro některé nové stavební oblasti stačí vybudovat protihlukové bariéry pomocí valů z půdy. Pro oblasti s dostatečným prostorem k instalaci je vhodná strmá, těžká stěna bez hlubokého základu. V městských oblastech jsou však zapotřebí úzké systémy s hlubokými základy. Všechny systémy od Rau.de lze ekologicky zazelenit. Na jedné straně nabízí zazelenění ekologické výhody, ale také usnadňuje údržbu a šetří náklady. Pokud jde o protihlukové bariéry, existuje mnoho možných variací. Existují různé typy stěn a valů a různé materiály, které lze kombinovat podle individuálních požadavků.

GDPR souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru